• Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

 • Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

 • Krzysztof Gawkowski

  Porozmawiajmy o polityce,
  bez krawata!

Kilka słów o mnie:

Szanowni Państwo,

Witam na mojej internetowej wizytówce i gorąco zapraszam do jej regularnego odwiedzania. Mam nadzieję, że informacje zawarte na stronie przybliżą Państwu moją osobę oraz pozwolą zapoznać się z prowadzoną przeze mnie działalnością publiczną. Znajdziecie tu Państwo wiele aktualnych tematów z mojej codziennej pracy, moje poglądy i przede wszystkim moją wizję Polski.

Moim zdaniem, czyli blog Krzysztofa Gawkowskiego:

Europejski Korpus Solidarności

Trzy miesiące po uruchomieniu Europejskiego Korpusu Solidarności i umożliwieniu zainteresowanym młodym Europejczykom przystępowania do niego, akredytowane organizacje oferujące udział w akcjach solidarnościowych mogą już korzystać z baz danych i przeszukiwać je pod kątem pracowników, stażystów lub wolontariuszy.
czytaj więcej »

Problem metropolii - co dalej?

Projekt PiS-u powołania metropolii warszawskiej jest trudny do obrony. Może jednak zapoczątkować debatę o tym, jak dobrze zorganizować współpracę między stolicami województw i otaczającymi je miejscowościami. O potrzebie takiego rozwiązania, a także o wadach projektu PiS i zaniechaniach poprzedników oraz o doświadczeniach europejskich w zarządzaniu metropoliami pisze dr hab. Marta Lackowska w ekspertyzie dla Fundacji Batorego.
czytaj więcej »

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Komisja Europejska uczciła Międzynarodowy Dzień Kobiet publikacją nowego sprawozdania na temat równości kobiet i mężczyzn, które potwierdza, że przepisy, wytyczne, działania i możliwości finansowania w UE przyczyniają się do zauważalnych postępów w tej dziedzinie. Utrzymują się jednak różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi UE.
czytaj więcej »

Partnerstwo Tematyczne - Dobro Wspólne Lokalnie

Partnerstwo Tematyczne Dobro Wspólne Lokalnie działa w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Sektora Obywatelskiego III Sektor dla Polski. Mapa jest wspólnie wypracowaną i przyjętą przez środowisko polskich organizacji pozarządowych strategią określającą najważniejsze cele i kierunki działań organizacji obywatelskich dla dobra Polski i Polaków.
czytaj więcej »

Raport - Mowa nienawiści, mowa pogardy

Dostępna jest już publikacja "Mowa nienawiści, mowa pogardy" - raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. w poniedziałek odbyła się oficjalna prezentacja raportu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Został on przygotowany przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy z Fundacją Batorego.
czytaj więcej »

Media społecznościowe:

Polecam: